RSA shifrlash. Faylni shifrlaymiz.

Salom. Bunda oldingiz RSA shifrlash maqolamda faqat matematik yo'llari haqida ko'rsatilgan. Bu safar shu matematikani qanday ishlatish haqida yozmoqchiman. Buning uchun bizga GMPLIB kerak bo'lad.

gmplib.org
Developer files: www.cs.nyu.edu/exact/core/gmp/

Sizga kodini ko'rishdan oldin sizga GMP funksiyalari haqida ozgina yozsam:

mpz_t — butun sonni saqlaydigan o'zgaruvchi
mpz_init(mpz_t a) — a ni ish holatiga tayyorlash
mpz_clear(mpz_t a) — a ni tozalash
mpz_add(r, a, b) — r = a + b ya'ni ikkita sonni qo'shib r ga yozib qo'yadi
mpz_sub(r, a, b) — r = a — b
mpz_mul(r, a, b) — r = a * b
mpz_addmul(r, a, b) — r += a * b
mpz_submul(r, a, b) — r -= a * b
mpz_neg(r, a) — r = -a
mpz_abs(r, a) — r = |a|
mpz_mod(r, a, b) — r = a mod b
mpz_powm(r, a, b, c) — r = a ^ b mod c
mpz_setbit(mpz_t a, int index) — a sonning index dagi bitini 1 qilib qo'yadi
mpz_probab_prime_p(mpz_t a, r) — a sonning tub son ekanligiga tekshiradi. r sanoq sistema. http://ru.wikipedia.org/wiki/Тест_Миллера_—_Рабина
gmp_printf(...) — printf ning gmp dagi analogi. Katta sonlar uchun.

GMP dagi mpz_t ni kor'sangiz
typedef __mpz_struct mpz_t[1];

deb e'lon qilingan. Bundan
typedef struct
{
 int _mp_alloc;		/* Number of *limbs* allocated and pointed
				  to by the _mp_d field. */
 int _mp_size;			/* abs(_mp_size) is the number of limbs the
				  last field points to. If _mp_size is
				  negative this is a negative number. */
 mp_limb_t *_mp_d;		/* Pointer to the limbs. */
} __mpz_struct;

bundan
typedef unsigned long int	mp_limb_t;

demak mpz_t dagi katta soni mp_limb_t array ko'rinishida saqlanarkan. Bundan write_to_file funksiyasida foydalanilgan.

Qolgani kodning ichida:
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <C:/gmp/gmp.h>

#ifdef _DEBUG
#pragma comment(lib, "c:/gmp/gmpDebug.lib")
#else
#pragma comment(lib, "c:/gmp/gmp.lib")
#endif

/**
* Tasodifiy son tanlab uning tub son ekanligiga tekshiramiz
* agar tub son bo'lsa tasodifiy son tanlashni to'xtatamiz
*/
void select_prime_number(mpz_t *n, int bit_len)
{
	for(;;)
	{
		mpz_set_ui(*n, 0);

		for(int i = 0; i < bit_len; i++)
		{
			int k = rand() % 100;
			if (k >= 50)
				mpz_setbit(*n, i);
		}

		if (mpz_probab_prime_p(*n, 10))
			break;
	}
}

/**
* Fayldan bayt ma bayt o'qib uni mpz_t ga son ko'rinishga o'tkazamiz
*/
void load_from_file(mpz_t *data, const char *file)
{
	FILE *f = fopen(file, "rb");
	
	int index = 0;
	
	while(1)
	{
		unsigned char c = fgetc(f);
		if (feof(f)) break;

		for(int i = 0; i < 8; i++)
		{
			if ((c & 0x01) == 0x01)
				mpz_setbit(*data, index);

			c = c >> 1;
			index++;
		}
	}

	fclose(f);
}

/**
* mpz_t sonini faylga char ko'rinishida yozamiz
*/
void write_to_file(mpz_t *data, const char *file)
{
	FILE *f = fopen(file, "wb");
	
	for(int i = 0; i < (*data[0])._mp_alloc; i++)
	{
		mp_limb_t k = (*data[0])._mp_d[i];
		
		for(int j = 0; j < sizeof(k); j ++)
		{
			//bizlar TXT fayl ishlatganimiz tufayli 0 ni olib tashladim
			//chunki mp_limb_t ning oxirgisida qo'shimcha 0 larni olmaslik uchun
			//agar data.txt da ma'lumotlarning uzunligi 4 ga bo'linmasa
			//oxirida (k & 0xFF) != 0 bo'lmasa, qo'shimcha NULL lar qo'shilib qoladi
			//encoded.txt ga
			if ((k & 0xFF) != 0)
				fputc(k & 0xFF, f);

			k = k >> 8; 
		}
	}

	fclose(f);
}

void main()
{
	
	time_t timer;
	time(&timer);
	srand (timer);

	//o'zgaruvchilarni e'lon qilish
	mpz_t p, q, m, N, phi, e, d, _t1, _t2, data, encoded;
	mpz_init(p);
	mpz_init(q);
	mpz_init(N);
	mpz_init(m);
	mpz_init(phi);
	mpz_init_set_str(e, "65537", 10);
	mpz_init(d);
	mpz_init(_t1);
	mpz_init(_t2);
	mpz_init_set_str(data, "0", 10);
	mpz_init_set_str(encoded, "0", 10);

	//Tasodifiy tub son tanlash
	select_prime_number(&p, 1024);
	select_prime_number(&q, 1024);

	//N ni hisoblash
	mpz_mul(N, p, q);
	gmp_printf(" N = %Zd\n", N);

	//p va q ni 1 ga kamaytiramiz
	mpz_sub_ui(p, p, 1);
	mpz_sub_ui(q, q, 1);

	//phi ni hisoblaymiz
	mpz_mul(phi, p, q);
	gmp_printf("PHI = %Zd\n", phi);
	
	gmp_printf(" E = %Zd\n", e);
	
	//d ni qidiramiz
	for(int k = 0;; k++)
	{
		//_t = k * phi
		mpz_mul_ui(_t1, phi, k);
		//_t += 1
		mpz_add_ui(_t1, _t1, 1);

		//_t mod e
		mpz_mod(_t2, _t1, e);
		
		if (mpz_cmp_ui(_t2, 0) == 0)
		{
			mpz_div(d, _t1, e);
			break;
		}
	}

	gmp_printf(" D = %Zd\n\n", d);

	//fayldan o'qimiz
	load_from_file(&data, "data.txt");
	gmp_printf(" DT = %Zd\n", data);

	mpz_powm(data, data, e, N);

	//shifrlangan ma'lumotni faylga yozamiz
	FILE *f = fopen("encoded.bin", "wb");
	mpz_out_raw(f, data);
	fclose(f);

	//deshifrlash
	mpz_powm(encoded, data, d, N);
	gmp_printf("EDT = %Zd\n", encoded);

	//deshifrlangan ma'lumotni faylga yozamiz
	write_to_file(&encoded, "decoded.txt");

	//o'zgaruvchilarni yozalash
	mpz_clear(p);
	mpz_clear(q);
	mpz_clear(m);
	mpz_clear(N);
	mpz_clear(phi);
	mpz_clear(e);
	mpz_clear(d);
	mpz_clear(_t1);
	mpz_clear(_t2);
	mpz_clear(data);
	mpz_clear(encoded);
}


Shifrlangan fayl encoded.bin da saqlanyapti.

Savollar bo'lsa marhamat.

6 комментариев

bahriddin
Ochig‘ini aytsam, tushunmadim.
0
shranet
Bu yerda qiyin narsaning o'zi yo'q, GMP bu katta sonlar bilan ishlashga mo'ljallangan kutibxona. Qolgani oldingi maqolada yozilgan fomrulalardan foydalanib C/C++ da yozilgan dastur.
0
bahriddin
C++ni bilmasligim pand berayapti :(
0
geniuz
Bahriddin tezda boshlang o'rganishni ;)
0
persistent
bu tezda boshlaydigan non yeyishmasku? )))
-1
bahriddin
Tezda boshlash va tezda o‘rganib bo‘lish bir xil gap emas Persistent.
1