C++ da konsolni ushlab turish.

Visual Studio
C++ da konsol loyihalar bilan ishlaganimizda konsol natijani chiqaradiyuv va faoliyatini to’xtatadi.
Bizning bu kichik maqolamiz ayni shu muammochani ikkita yo’l bilan yechishga qaratilgan.
Visual studio->new project->other languages->visual C++->empty project. Menda C# ga mo’ljallangan interfays bo’lganligi uchun C++ boshqa tillar guruhida joylashgan.
Visual Studio
Endi main.cpp faylini yaratamiz va buning uchun Salution explorer->sources files->add-> new item…
Visual Studio
Visual C++->C++ file(.cpp) va faylimiz nomini kiritib ok tugmasini bosamiz.
Visual Studio
Main.cpp ga quydagi kodni yozamiz.
Birinchi usuli:
#include <iostream> // kiritish va chiqarish kutubxonasi
#include <cstdlib> // System metodimiz bilan ishlovchi kutubxona
using namespace std;// std nomlar makoni
int main()
{	
	cout << "Salom Dunyo" << endl; //consolga xabar chiqarish
	system("pause");// consolni ushlab turush
	return 0;

}

Tekshiramiz F5.
natijasi
Ikkinchi usuli: Birinchi usulimizda windowsni buyruq satridan foydalangan edik. Bu usulimizda bizga conio.h kutubxonasining getch() metodi yordom beradi.
Main.cpp:
#include <iostream> // kiritish va chiqarish kutubxonasi
#include <conio.h> // Geth() metodimiz bilan ishlovchi kutubxona
using namespace std;// std nomlar makoni
int main()
{
	
	cout << "Salom Dunyo" << endl; //consolga xabar chiqarish
	getch();// consolni ushlab turush
	return 0;

}

Tekshiramiz F5
natijasi
Maqolani yozishda code-live.ru saytidan foydalanildi.

2 комментария

sultonsanjar
system(«pause») uzoq ishlaydi, getch() juda qo`pl usul!
getch() o`rnida shuningdek unga ekvivalent sifatida cin.get() ham ishlatsangiz bo`ladi. Buning uchun qo`shimcha kutubxonani chaqirishni hojati ham yo`q.
1
DasturchiUZ
cin.get() ni bilmas edim raxmat!
0