Php da massivning biror qiymatli kaliti borligini tekshirish?

Kod quyidagicha:
$someArray = array(
   'someKey' => null,
   'testKey' => '',
);

$value = isset($someArray['someKey']) ? $someArray['someKey'] : array_key_exists('someKey', $someArray);


Yuqorida berilgan kodda $value ning qiymati nimaga teng?

Php da massivning biror qiymatli kaliti borligini tekshirish?

1 комментарий

abdujabbor
adawmasam true chunki isset qiymat null bo'gan xolatlarda ham false qaytaradi, array_key_exists aynan someKey ni borligini tekwiradi.
0