Javascriptda boshlang'ich ko'nikmalar - kod yozish amaliyoti

Bugun eng avvalo javascript kodni qanday testlash haqida gapirib o'tmoqchiman. Siz html yoki php fayl ichida script tagidan foydalanib o'z scriptingizni yozishingiz mumkin yoki alohida .js kengaytmali faylga yozib uni kerakli sahifada chaqirish kifoya.
Birinchi usul: index.html ni kodi
<html>
	<head>
	</head>
	<body>
	  <script type="text/javascript"> /* script kod boshlandi, type dagi 'javascript' so'zi scriptni qaysi tilda yozilayotganini bildiradi(scriptlarning turlari ko'p), 'text' esa agarda sahifa scriptni tushunmasa oddiy text deb hisoblaydi degani */
		alert("salom"); 
      </script> // script tugadi
	</body>
</html>

Ikkinchi usul: index.html ni kodi
<html>
	<head>
	</head>
	<body>
	  <script type="text/javascript" src="./salom_alert.js"></script>
	</body>
</html>

va salom_alert.js ni kogi
alert("salom !!!");

scriptdagi src atributi faylning yo'lini bildiradi. './' degani — index.html turgan joyda, 'salom_alert' ga yo'l ko'rsatadi. script tagini html tag ichidagi ihtiyoriy joyda chaqirishingiz mumkin.

Confirm va Prompt

<html>
	<head>
	</head>
	<body>
	  <div id="confirm_result"></div>
	  <div id="demo"></div>
	  <script type="text/javascript">
	  	var r = confirm("Click button"); 
        /* o'zingiz ham kodni ishlatib ko'ring confirmda 2 ta button borligini ko'rasiz
          'r' shu buttonlardan qaytgan javobni o'zlashtiradi, ok bosilgan bo'da 'true', aks
          holda 'false' qiymat qabul qildi 
        */
        // if - oddiy shart operatori
		if (r == true) {
		  x = "OK!";
		} else {
		  x = "Cancel!";
		}
        // DOM elemantiga muroajat, aniqrog'i HTML elementga 
		document.getElementById("confirm_result").innerHTML =
		"Sizning tanlovingiz: " + x;
        /* yuqorida kod tasnifi quyidagicha:
		  shu sahifa ichidan id si confirm_result bo'lgan -- getElementById("confirm_result")
          elentni top va uning HTMLiga yangi qiymat o'zlashtir -- .innerHTML = ''
         */
		var person = prompt("Ismingizni kiriting", "Harry Potter");
		if (person != null) {
		  document.getElementById("demo").innerHTML =
		  "Salom " + person + "! Ishlar qanday ?";
		}
	  </script>
	</body>
</html>


If shart operatori

if ning ishlash prinsipi quyidagicha:
if(shart){
 // bu yerdagi kod bajariladi agar shart '0' ga teng bo'lsa, yoki 'true' (aslida 'true' '1' degan qiymatni  anglatadi, false esa '0' ni)
} else {
 // bu yerdagi kod bajariladi agar shart '0' bo'lsa
}
// yoki

if(shart1){
} else if (shart2) {
} else {
}


shartda siz quyidagi amallarni bajarishingiz mumkin:
 • > — katta, misol: x > 2
 • < — kichik, misol: x < 2
 • >= — katta yoki teng, misol: x >= 2
 • <= — katta yoki teng, misol: x <= 2
 • == — teng, misol: x == 2
 • != — teng emas, misol: x != 2
 • ! — mantiqiy teskari, misol: !x yoki !(x > 2)

Shu bilan birgalikda shartlarni o'zaro bog'lash uchun && va || dan fodalanishingiz mumkin.
if(a > 10 ){
  if(a < 100 ) {
	// sizning kodingiz
  }
}
//shu kodni siz quyidagicha ham yozsangiz bo'ladi:
if(a > 10 && a < 100 ){
  // sizning kodingiz
}

if(a < 10 ){
  // kode1
} else if ( a > 100) {
  // kode1
} else {
  // kode2
}
//shu kodni siz quyidagicha ham yozsangiz bo'ladi:
if(a < 10 || a > 100 ){
  // kode1
} else {
  // kode2
}

Нет комментариев