Активность

  • 21 августа 2014
  • UmarDeveloper ·
    прокомментировал топик YIi da ma’lumotlar bazasi tranzaksiyalari bilan ishlash
    Bilishim bo`yicha tranzaksiya ishni tezlashtiradi degan tushuncha noto`g`ri. Tranzaksiyaning ma`lum yo`naltirilgan vazifasi bor. Tasavur qilaylik ikkita modelimiz bor har biriga ma`lumot tushishi shart. Bir modelga ma`lumot tushib ikkinchisiga tushmi qolishi bu xato. Sistema noto`g`ri ishlashiga olib keladi. Bir modelga mal`umot tushirsagu save bo`lsa ikkinchi modelga ma`lumot tushirib save qila olmasak (saqlashda qandaydir xatolik bo`lsa) shunday holatda birinchi modeldagi save ni bekor qilish uchun tranzaksiya ishlatiladi. Ya`ni qaysidir bir jadvalda saqlash yoki o`zgartirishlar amalga oshmay qolsa qilingan oldingi ishlarni ortga qaytarishda ishlatiladi.
  • UmarDeveloper ·
    добавил новый топик Yii framework haqida