CSharpda Abstract classlardan foydalanish

Abstract class – bu class ob’yektini yaratib bo’lmaydigan class turi, uni base class sifatida ishlatish mumkin. Abstract classda abstract yoki abstract bo’lmagan metodlar va memberlardan foydalanish mumkin. Abstract classda maydon(field)ni abstract qilib yaratish MUMKIN EMAS, property(get;set;) va metodlarni abstract qilib yaratish MUMKIN.
Masalan:

 public abstract class MyClass
{
 	public abstract string Name{get;set;} 	//Mumkin
	public abstract string ColumnName;	//Mumkin emas, chunki bu FIELD 
	public abstract void GetValue() 		//Mumkin
{
	//…
}
}

Question 1: Abstract classda aniqlangan abstract metod(yoky property) va abstract bo’lmagan metodning(yoki property) qanday farqi bor?
Answer: abstract classdan inheritance olgan classda abstract classdagi abstract metodlar(propertylar) override qilinib qayta aniqlanishi shart. Abstract metod(yoki property) lar Abstract classda faqatgina e’lon qilinadi uning nima ich bajarishi esa Abstract classdan inheritance olgan classda aniqlanadi.
Masalan:
1) Methods
public abstract class A
{
public string Name;
public abstract string GetName1();//Bu metodni GetName1(){…} kabi aniqlash mumkin emas
public string GetName2()
{
	return “This is GetName2 method’s result”
}
}
public class B:A
{
//Bu yerda A classdagi GetName1 metodi override qlinib qayta aniqlanishi shart chunki u abstract metod, aks holda //xatolik yuz beradi.
public override string GetName1()
{
	return “This is GetName1() method’s result”;
}
}


2) properties

abstract class A
{
  protected int myNumber;
  public abstract int numbers
  {
    get;
    set;
  }
}
class B: A
{
  // abstract propertylarni Implement qilamiz 
  public override int numbers
  {
    get
    {
      return myNumber;
    }
    set
    {
      myNumber = value;
    }
  }
}

Question 2: Abstract classning interfacedan farqi?
Answer: Abstract sinf abstract memberlardan va abstract bo’lmagan memberlardan iborat bo’lishi mumkin, interfaceda esa barcha memberlar abstract bo’lib, har bir child sinfda override qilinishi shart! Ya’ni interfaceda abstract bo’lmagan member yaratib bo’lmaydi!!!

interface iSampleInterface
{
 //Betta barcha memberlar avtomatik abstract yaratilvotti
 int AddNumbers(int Num1, int Num2);
 int MultiplyNumbers(int Num1, int Num2);
}
 

Abstract sinfda abstract memberlarni yaratish interfacedagi kabi bir xil effect beradi
Читать дальше

C#. Nomlanishlar

Dasturlashni o’rganishni boshlagandan keyin biron masalani yechishga qaratilgan dasturlarni qilish mumkin. Lekin kodni to’g’ri yo’l bilan yozish uchun ko’p ko’nikma va bilim talab qilinadi. Ko’pchilik programmistlar xatosiz ishlaydigan kod yoza olishadi lekin uni “yaxshi kod” deb aytish qiyn. “yaxshi kod” – sanat asariga o’xshaydi va u programmistdan ko’proq ko’nikma, mantiqiy fikrlash, YAXSHI USTOZ va albatta tinimsiz o’qib o’rganish talab qiladi. Har bir programmistlar komandasi uchun “yaxshi kod” tushunchasi turlicha bo’lishi mumkin.
Eng avvalo “yaxshi kod”da minimal ishonchlilik, tushunarli, lozim bo’lganda oson qo’shimcha kiritish yoki to’girlash mumkin bo’lishi kerak.
Ixtiyoriy proyekt qilinishida eng kamida quyidagi 3ta prinsipga amal qilinadi:
1. Ekspert baholash — Proyektdagi har bir kod boshqa kishi(senior developer) tamonidan test qilinishi, uning kodlash standartlariga mos kelish yoki kelmasligini aniqlash, qo’yilgan talablarga javob berish yoki bermasligini aniqlash.
2. Arxitektor baholashi – komonda arxitektori proyektdagi asosiy modellarni ko’rib chiqishi lozim
3. Komandadagilarning fikri – proyektdagi kodlarning lozim bo’lgan qismini komondadagilar bilan tahlil qilish, fikr almashinish
Читать дальше