Web sahifalarni optimallashtirish vositalari

Web developer sifatida bilishimiz kerak bo'lgan ayrim vositalar to'g'risida. Umuman olganda ixtiyoriy web-saytni yaratishda avvalambor dizaynerlar va dasturchilar muhim ro'l o'ynaydi. Sayt kontenti, mazmuni, dizayni va uning parda ortidagi tarafi — backend qay darajada professional yozilganligi uning reytingini belgilab berishi turgan gap.
Читать дальше