Entity Framework 5 da Generic Repository Pattern

Entity Framework 5 da Generic Repository Patterndan foydalanish
Generic haqida tushuncha:
.Net 2.0 dan boshlab Genericlardan foydalanish imkoniyati qo’shildi. Generic yordamida ixtiyoriy tipda ishlovchi(ixtiyoriy tipga moslashuvchi) metod yoki class yaratish mumkin. Bunda class yoki metod tipi uchun maxsus shablon belgisi — «T» dan foydalaniladi. Kompilyator har bir tipga mos shu tipdagi metod yoki classni generatsiya qiladi. Generic dan foydalanish uchun “using” bo’limiga using System.Collections.Generic; ni qo’shish lozim.
Читать дальше