C# da ma'lumotlar bazasi sifatida XMLdan foydalanib lug'at dasturi yaratish

Using XML in C#
XML (engliz til. eXtensible Markup Language) – XML tili XML xujat yaratishda xujjatdagi aniq struktura va strukturadagi elementlarning o’zaro aloqasini ko’rsatish uchun ishlatiladi. XML tili 1998 yil 10 fevralda W3C (World Wide Web Consortium) tashkiloti taklifi bo’yicha paydo bo’lgan (see also: ru.wikipedia.org/wiki/W3C, www.w3.org/standards/). Bunday strukturali xujjatlarni yaratish uchun “<” va “>” belgilari ichiga olingan teglardan foydalaniladi. Har bir ochilgan teg o’z o’rnida yopilishi kerak. XML qo’pol qilib aytganda berilganlarni saqlash vazifasini bajaradi(Data Base).
Masalan:
1)Quyidagi XML dokument "<emails>", "<email>", "<to>", "<form>", "<header>", "<content>" teglaridan tashkil topgan.
Читать дальше

C# dasturlash tilida Serializatsiya va Deserializatsiya

Serializatsiya deganda obyektni baytli streamga o’girish tushiniladi. Asosiy ahamiyati ob’ekt holatini saqlash va kerak bo’lganda uni tiklashdan iborat. Serializatsiya qilingan o’byekt haqidagi ma’lumotlar streamda saqlanadi, bunda faqat o’byekt qiymatlarigina emas ob’yekt tipi, uning versiyasi, nomi haqidagi ma’lumotlar ham saqlanadi. Hosil qilingan stream(oqim) yordamida ob’yekt haqidagi ma’lumotlarni ma’lumotlar bazasida, ixtiyoriy faylda (ikkilik(binnary), xml, yoki boshqa ko’rinishda(custom)) yoki vaqtincha xotirada saqlash mumkin.

Читать дальше