Tong sahardan, tosh shahargacha

05:00
Qishloq hayoti qanday maza, erta tongdan dimoqqa urilgan shirmoy isi, xo‘roz qichqirig‘i, shiringina uyqu quchog‘idan erinibgina bosh ko‘tarishing. Bolalikdan menga meros qolgan ushbu manzarani, menimcha yaqin 8-10 yil ichida qaytib ko‘rmadim. Ha bu sizga ham yaxshi tanish bo‘lsa kerak, qishloq bolasining sahardan toblanishi:
— Turaqo o‘g‘lim, tur, mollarni podaga qo‘yish kerak, kechqurun egatga taragan suving yarmiga yetmay qolibdi, menimcha yarim yo‘lda kimdir bo‘g‘ib ketgan yana.
— … (shu mollarni deb doim shirin uyqudan voz kechaman!?)
Читать дальше