Ekran elementlari bilan kod orqali ishlash! 5-dars

Bu maqolamizda view elementlar (GIU) bilan kod orqaliy ishlashni ko’rib chiqamiz.
Yangi loyiha hosil qilamiz.
Project name: lession5
Build Target: Android 4.2.2
Application name: ViewById
Package name: uz.dasturchi.viewbyid
Create Activity: MainActivity
View elementlari bilan ishlash uchun bizga id si kerak bo’ladi. Elemntlarga quydagi tarizda id beriladi@+id/name va bu R.java classiga qo’shilib boriladi.
Читать дальше