C# da json parser!

Har bir dasturchi o’z amaliyoti davomida REST(Representational State Transfer) va SOAP(Simple Object Access Protocol) api serveslari bilan ishlashga tog’ri keladi.
REST va SOAP api servislariga kelaydigan bo’lsak SOAP bu ma’lumotlarni xml ko’rinishda yuboradi. REST esa 3 xil ko’rinishda html, xml, json. O’zimning amalyotim davomida OpenStreetMap bilan ishlashga tog’ri kelgan. Men undan qidiruv uchun foydalangandim:
http://nominatim.openstreetmap.org/search/tashkent?format=json

Hozirgi maqolamizda esa C# da json bilan ishlashning eng oddiy yo’lini ko’rib chiqamiz va kelgusida REST bilan ishlashga bir qadam tashlaymiz.
Читать дальше