11-dars. Androidda menularni guruhlash, xml menu yaratish.


Bundan oldingi 10-darsimizda androidda oddiy menu yaratishni o’rgangan edik. Ushbu darsimizda esa menularni guruhlash va guruhlashning avzalliklarini o’rganib chiqamiz. Bizning appimizda 6 ta menuyimiz bor, lekin biz ko’pincha menulardan 3 tasini judda ko’p foydalanamiz. Demak biz foydalanuvchiga qulay bo’lishi maqsadida menu tugmasi bosilganda 3 ta menuyimiz hosil bo’lsin. Bizda checkbox ham mavjud bo’ladi chek boximizni kengaytirilgan menu deb ataylik. CheckBox true qiymatini olgan vaqtda menu tugmasi bosganda 6 ta menuyimiz ham ko’rinsin false holatda esa 3 ta menuyimiz ko’rinsin.
Читать дальше