Ekran elementlari va ularning xossalari. 4-dars

Bu dasrsimizda Androidda Activity ni o’rganamiz ya’ni ekrandagi hosil bo’layotgan forma. Agar siz oldin C# yoki Delphi yoki boshqa dasturlash tillarini o’rgangan bo’lsangiz bu mavzuimiz siz uchun qiyinchilik tug’dirmaydi. Bir activityimiz oynaning barcha xususiyatlari bilan ishlay oladi. Misol uchun C# da form1.cs, Androidda esa Activity deb nomlanadi. Activity tushunchasini batafsil tushunib olishimiz uchun Pochta client dasturini misol qilamiz.Birinchi activityimizda(oynamizda) – xatlar ro’yxati, ikkinchi activityimizda xatlarni o’qish ya’ni ko’rish, uchunchi activityimizda pochtamizning sozlashlari.
Читать дальше